سامانه‌های نرم‌افزار مدبر

مدیریت مطالعات

مدیریت مطالعات

برنامه ریزی و هدایت مطالعه دانش آموزان را هوشمندانه انجام دهید.

 

مشاوران تحصیلی مدارس به منظور هدایت تحصیلی دانش آموزان و بر اساس سوابق درسی ایشان، اقدام به تعریف الگوی مطالعاتی می‌نمایند. در سیستم سنتی که به صورت کاغذی انجام می شود، مشاوران با حجم زیادی از اعداد و اطلاعات مواجه می شوند که جمع بندی و بررسی آن، نیاز به زمان و زحمت زیادی دارد. در سامانه مدیریت مطالعات پس از ثبت ساعات مطالعه، حل تمرین، انجام تکلیف و … توسط دانش آموزان، سامانه به صورت هوشمند اقدام به تحلیل وضعیت تحصیلی دانش آموز نموده و جملات مشاوره ای متناسبی را ارائه می‌دهد. مشاوران می‌توانند با استفاده از این اطلاعات و تحلیل‌ها، نظارت دقیقی بر روند آموزشی دانش آموزان داشته باشند.

سامانه مدیریت مطالعات چه کمکی به شما می‌کند؟

دانش آموزان با ثبت میزان ساعات مطالعه و فعالیت ها در سامانه، با مدیریت صحیح زمان آشنا می شوند.

سامانه با استفاده از تحلیل روند نمرات و میزان مطالعه، جملات مشاوره ای متناسبی را به دانش آموزان ارائه می دهد.

با ارائه تحلیل‌های اتوماتیک و هوشمند، به مشاوران در جهت ارائه مشاوره‌های دقیق تر کمک می کند.

به مشاوران به منظور تمرکز بر کارهای کلیدی و تخصصی و رها شدن از انجام کارهای وقت‌گیر یاری می کند.

با حذف کاربرگ های کاغذی باعث صرفه جویی در هزینه های مدرسه و حفظ محیط زیست می گردد.

ویژگی‌های سامانه مدیریت مطالعات

مدیریت مطالعات

قابلیت ارائه برنامه مطالعاتی به دانش آموزان به صورت هفتگی و روزانه

ارائه برنامه مطالعه به دانش آموزان به صورت انفرادی و گروهی

امکان برنامه ریزی تحصیلی توسط خود دانش آموزان

تعریف انواع الگوهای مطالعاتی در بازه های مختلف زمانی نظیر ایام امتحانات، نوروز، ماه رمضان

امکان درج نوع مطالعه و سر فصل مطالعه شده توسط دانش‌آموزان

امکان ثبت فعالیت‌های غیر درسی دانش آموزان

تحلیل اتوماتیک مطالعات دانش آموزان در قالب تحلیل های هفتگی، روزانه و درسی

ارائه انواع گزارشات و نمودارهای تحلیلی از قبیل مقایسه میزان مطالعات و نمرات دانش آموزان

ارائه کارنامه مطالعاتی و مقایسه آن با حد مطلوب و میانگین پایه

ارائه گزارشات متنوع جهت دانش آموزان نظیر گزارش هفتگی، رشد و …

ارائه انواع گزارشات تحلیلی ویژه مشاوران و معلمین راهنما

امکان ثبت دسته جمعی مطالعات دانش آموزان توسط کادر آموزشی

امکان تایید و ثبت نظر والدین به مشاور آموزشی به صورت محرمانه

ارائه نرم‌افزار تلفن همراه جهت ثبت زمان مطالعه

سایر سامانه‌های مدبر

کلاس آنلاین

سامانه مدیریت تکالیف

اپلیکیشن موبایل

سامانه مدیریت فعالیت کلاسی

سامانه پیام رسان اختصاصی

سامانه پیام رسان اختصاصی

سامانه مدیریت فعالیت کلاسی

اپلیکیشن موبایل

سامانه مدیریت تکالیف

کلاس آنلاین

همین امروز تماس بگیرید

درج اطلاعات جهت تماس مشاوران ما