سامانه‌های نرم‌افزار مدبر

 

سامانه‌های مدبر ابزاری برای کمک به مدیریت کارآمد مدرسه شما

نرم افزار مدبر پلتفرمی است که به مدیریت فعالیت های روزانه مدرسه کمک می کند. مدبر با برخورداری از میز کارهای کاربرپسند، دسترسی ورود به سیستم را برای مدیران، معاونان، معلمان، دانش آموزان و والدین مدرسه شما فراهم می کند. سامانه‌های موجود در نرم‌افزار مدبر از قبیل حضور و غیاب دانش آموزان، سیستم انضباطی، مدیریت تکالیف، مدیریت امتحانات و کارنامه، عملیات روزانه مؤسسه شما را خودکار می‌کند و باعث کاهش هزینه و افزایش بهره وری مدرسه شما می شود. مدبر با بهره مندی از سامانه هایی نظیر پیام کوتاه، پیام رسان اختصاصی، تابلو اعلانات به گسترش ارتباط بین اعضای مدرسه با والدین و دانش آموزان کمک فراوانی می کند.

سامانه مدیریت انضباطی

گزارشات مدیریتی

اپلیکیشن موبایل

پایگاه دانش

تابلو اعلانات

تقویم اجرایی

سامانه مدیریت آزمون تستی

پرونده الکترونیک کادر آموزشی

کارنامه های اختصاصی

سامانه حضور و غیاب

آزمون آنلاین

سامانه پیام رسان اختصاصی

تقویم شخصی

سامانه مدیریت فعالیت کلاسی

سامانه مشاوره

پرونده الکترونیک دانش آموز

سامانه پیام کوتاه

کارنامه ارزشیابی توصیفی (ویژه دبستان)

کلاس آنلاین

نظرسنجی

سامانه مدیریت تکالیف

سامانه روزنگار (ویژه دبستان)

سامانه مدیریت مطالعات

پرونده الکترونیک دانش آموز

پرونده الکترونیک کادر آموزشی

سامانه مدیریت انضباطی

سامانه پیام کوتاه

کارنامه های اختصاصی

گزارشات مدیریتی

سامانه روزنگار (ویژه دبستان)

سامانه حضور و غیاب

اپلیکیشن موبایل

کلاس آنلاین

آزمون آنلاین

پایگاه دانش

نظرسنجی

سامانه پیام رسان اختصاصی

تابلو اعلانات

سامانه مدیریت تکالیف

تقویم شخصی

تقویم اجرایی

کارنامه ارزشیابی توصیفی (ویژه دبستان)

سامانه مدیریت فعالیت کلاسی

سامانه مدیریت آزمون تستی

سامانه مشاوره

سامانه مدیریت مطالعات

همین امروز تماس بگیرید

درج اطلاعات جهت تماس مشاوران ما