سامانه‌های نرم‌افزار مدبر

تقویم شخصی

تقویم شخصی

مدیریت زمان فعالیت های خود را با سامانه تقویم شخصی مدبر بهینه کنید.

 

در جهت حرکت به سمت استفاده بهینه از فناوری در مدیریت مدرسه، هر یک از کادر آموزشی مدرسه در نرم افزار مدبر دارای یک تقویم شخصی می باشد که می توانند جهت مدیریت زمان و برنامه ریزی فعالیت های خود از آن استفاده کنند. به این ترتیب تمام رویدادها، جلسات، اقدامات، امتحانات و تکالیف، ثبت شده و به راحتی نظارت می شوند. دانش آموزان و والدین نیز می توانند تکالیف، برنامه امتحانات و آزمون ها، گزارش کلاسی دبیر و سایر برنامه های مدرسه (تقویم اجرایی) را در تقویم شخصی خود مشاهده نمایند.

سامانه تقویم شخصی چه کمکی به شما می‌کند؟

به سادگی و در هر زمان و مکان فعالیت های خود را ثبت و مدیریت کنید.

به منظور برنامه ریزی بهتر، تمامی مناسبت های رسمی را به همراه تقویم اجرایی مدرسه به شما نمایش می دهد.

با نمایش جلسات مشاوره بر روی تقویم شخصی والدین و دانش آموزان، روند اطلاع رسانی را تسهیل کنید.

با مشاهده تاریخ تولد، ارتباط صمیمانه تری با دانش آموزان بر قرار نمایید.

ویژگی‌های سامانه تقویم شخصی

تقویم شخصی

نمایش تقویم اجرایی مدرسه و مناسبت های تقویمی به منظور برنامه ریزی فعالیت‌ها

امکان ثبت و نمایش قرار جلسات مشاوره، فعالیتهای شخصی یا رویدادها

امکان ثبت فعالیت به منظور نمایش در تقویم اجرایی مدرسه

قابلیت ثبت رویدادهای تکرار شونده

استفاده از رنگ بندی های مختلف جهت هر نوع از مناسبت ها یا فعالیت ها

امکان نمایش تقویم شخصی به صورت ماهانه یا هفتگی

امکان اطلاع رسانی سریع و مطمئن رویدادهای مهم از طریق پیامک

سایر سامانه‌های مدبر

کلاس آنلاین

سامانه مدیریت تکالیف

اپلیکیشن موبایل

سامانه مدیریت فعالیت کلاسی

سامانه پیام رسان اختصاصی

سامانه پیام رسان اختصاصی

سامانه مدیریت فعالیت کلاسی

اپلیکیشن موبایل

سامانه مدیریت تکالیف

کلاس آنلاین

همین امروز تماس بگیرید

درج اطلاعات جهت تماس مشاوران ما