سامانه‌های نرم‌افزار مدبر

مدیریت تکالیف

مدیریت تکالیف

تکالیف را مدیریت کنید، بازخورد فوری ارسال کنید و هدر رفت کاغذ را کاهش دهید.

 

سامانه مدیریت تکالیف به برنامه ریزی، ارائه و کنترل تکالیف دانش آموزان کمک می کند. دبیران با استفاده از این سامانه می توانند فعالیت هایی همانند ثبت تکالیف و آزمونها، رویدادهای کلاس، یادداشت ها و برنامه ریزی درسی را به راحتی در نرم افزار ثبت نموده و در همه جا به آن دسترسی داشته باشند. این سامانه به والدین نیز کمک می کند تا در جریان دقیقتر روند فعالیت های آموزشی دانش آموزان در منزل قرار بگیرند تا بتوانند همراهی بهتری با مدرسه در جهت پیشرفت تحصیلی فرزندانشان داشته باشند.

سامانه مدیریت تکالیف چه کمکی به شما می‌کند؟

دبیران می توانند با اطلاع از تکالیف و آزمونهای سایر دبیران، نسبت به ایجاد تعادل در تکالیف دانش آموزان اقدام نمایند.

به اولیا کمک می کند نظارت دقیق‌تری بر روند فعالیت‌های دانش آموزان در منزل داشته باشند.

کمک موثری به دانش آموزان جهت جلوگیری از فراموشی تکالیف و همچنین اطلاع‌رسانی به دانش آموزان غایب می نماید.

معلمان می توانند به سادگی تکالیف را به صورت آنلاین بررسی و به دانش آموزان و والدین بازخورد ارائه کنند.

ویژگی‌های سامانه مدیریت تکالیف

مدیریت تکالیف

قابلیت ثبت تکالیف، برنامه آزمون ها، رویدادهای کلاس و یادداشت های شخصی توسط دبیر

امکان پیوست نمودن انواع فایل های چند رسانه ای به همراه تکالیف

مشاهده تکالیف، آزمون ها و رویدادهای کلاس در تقویم شخصی دانش آموزان، اولیا و دبیران

تعیین محدودیت زمانی برای ارسال تکالیف

دریافت تکالیف انجام شده دانش آموزان در قالب تصویر، متن و صوت

امکان تصحیح آنلاین تکالیف انجام شده و درج توضیحات به صورت متنی یا صوتی توسط دبیر

قابلیت درج نمره عددی یا توصیفی برای تکالیف دانش آموزان

یکپارچگی سامانه تکالیف با سایر سامانه های نرم افزار مدبر

ارائه گزارش آماری از میزان عملکرد دبیران در تصحیح تکالیف جهت استفاده معاونین آموزشی

سایر سامانه‌های مدبر

کلاس آنلاین

سامانه مدیریت تکالیف

اپلیکیشن موبایل

سامانه مدیریت فعالیت کلاسی

سامانه پیام رسان اختصاصی

سامانه پیام رسان اختصاصی

سامانه مدیریت فعالیت کلاسی

اپلیکیشن موبایل

سامانه مدیریت تکالیف

کلاس آنلاین

همین امروز تماس بگیرید

درج اطلاعات جهت تماس مشاوران ما