سامانه‌های نرم‌افزار مدبر

تقویم اجرایی

تقویم اجرایی

اطلاع رسانی سریع و راحت رویدادها و مناسبت‌های مدرسه

 

تقویم اجرایی مدرسه یکی از ابزارهای مهم در نظم بخشی و سازماندهی فعالیت های مدرسه و رسیدن به اهداف آموزشی می باشد. تقویم اجرایی به اجرای هرچه صحیح تر برنامه ها و وظایف پرسنل مدرسه کمک شایانی می کند. یکی از قابلیت های نرم افزار مدبر امکان ثبت تقویم اجرایی مدرسه و نمایش آن در داشبورد کاربران اعم از مدیر، معاونان، کادر آموزشی، دانش آموزان و والدین می باشد.

سامانه تقویم اجرایی چه کمکی به شما می‌کند؟

به وسیله این سامانه تمامی کاربران تقویم و رویدادهای اجرایی مدرسه را در داشبورد اختصاصی خود مشاهده می نمایند.

همراهی و مشارکت دانش آموزان، والدین و کادر آموزشی را بوسیله سامانه تقویم اجرایی افزایش دهید.

به سرعت و سهولت تقویم اجرایی هر پایه مدرسه را تدوین و اطلاع رسانی کنید.

با استفاده از تقویم اجرایی مدبر ضمن حفظ محیط زیست در هزینه های مدرسه صرفه جویی کنید.

ویژگی‌های سامانه تقویم اجرایی

تقویم اجرایی

قابلیت ثبت و نمایش رویدادها و برنامه ها جهت تقویم اجرایی یک پایه یا تمامی پایه ها

نمایش رویدادهای رسمی کشور در داخل تقویم اجرایی جهت سهولت در تدوین تقویم اجرایی

قابلیت ثبت رویدادهای تکرار شونده

امکان مشاهده تقویم اجرایی در صفحه اختصاصی (داشبورد) کادر مدرسه، دانش آموزان و والدین

سایر سامانه‌های مدبر

کلاس آنلاین

سامانه مدیریت تکالیف

اپلیکیشن موبایل

سامانه مدیریت فعالیت کلاسی

سامانه پیام رسان اختصاصی

سامانه پیام رسان اختصاصی

سامانه مدیریت فعالیت کلاسی

اپلیکیشن موبایل

سامانه مدیریت تکالیف

کلاس آنلاین

همین امروز تماس بگیرید

درج اطلاعات جهت تماس مشاوران ما