سامانه‌های نرم‌افزار مدبر

مدیریت انضباطی

سامانه مدیریت انضباطی

صرفه جویی در زمان و افزایش دقت با خودکار سازی فرآیند انضباطی

 

زمان بر بودن و دشواری جمع آوری و نگهداری موارد انضباطی و در نهایت محاسبه نمره انضباط دانش آموزان به صورت دستی، باعث گردید تا دفتر انضباطی مدرسه در قالب سیستم مدیریت انضباطی طراحی و ارائه گردد. در این سامانه مسئول انضباطی به راحتی ضمن تعریف موارد تنبیهی و تشویقی مطابق با آیین نامه انضباطی مدرسه، می تواند به سهولت موارد را در مدت زمان کوتاه در سامانه ثبت نماید و در صورت نیاز از طریق پیامک به اطلاع اولیای دانش‌ آموزان برساند. این سیستم امکان پیشنهاد نمره انضباط بر اساس موارد ثبت شده را نیز دارد با این حال نمره انضباط نهایی بر اساس صلاحدید مسئولان مدرسه در سامانه ثبت می شود.

سامانه مدیریت انضباطی چه کمکی به شما می‌کند؟

باعث صرفه جویی در زمان و افزایش دقت در تصمیم گیری مسئولین انضباطی مدرسه می شود.

به شما امکان می دهد تا هر نوع آیین نامه انضباطی را به راحتی در سامانه تعریف نمایید.

در صورت صلاحدید می توانید موارد انضباطی را به سرعت و به صورت خودکار به اولیا اطلاع دهید.

تمام فرآیند انضباطی را از ورود به مدرسه تا حضور در کلاس تحت پوشش قرار دهید.

ویژگی‌های سامانه مدیریت انضباطی

سامانه مدیریت انضباطی

تعریف موارد انضباطی مطابق با آیین نامه انضباطی مدرسه

تعریف و ثبت موارد به صورت تشویقی و تنبیهی و درج بارم برای هر مورد

امکان اطلاع رسانی موارد انضباطی ثبت شده به اولیا از طریق پیامک

امکان مشاهده موارد انضباطی ثبت شده در صفحه شخصی دانش آموزان و اولیا با صلاحدید مدرسه

قابلیت پیشنهاد نمره انضباط توسط سیستم با قابلیت ویرایش توسط مسئول انضباطی

ارائه انواع گزارش های انضباطی فردی و گروهی

امکان ثبت موارد انضباطی به صورت فردی و گروهی

ارتباط خودکار سامانه انضباطی با سایر سامانه ها نظیر حضور و غیاب و فعالیت کلاسی

سایر سامانه‌های مدبر

کلاس آنلاین

سامانه مدیریت تکالیف

اپلیکیشن موبایل

سامانه مدیریت فعالیت کلاسی

سامانه پیام رسان اختصاصی

سامانه پیام رسان اختصاصی

سامانه مدیریت فعالیت کلاسی

اپلیکیشن موبایل

سامانه مدیریت تکالیف

کلاس آنلاین

همین امروز تماس بگیرید

درج اطلاعات جهت تماس مشاوران ما