سامانه‌های نرم‌افزار مدبر

مدیریت فعالیت کلاسی

مدیریت فعالیت کلاسی

از دبیران با پیشرفته ترین ابزارها برای مدیریت فعالیت های آموزشی روزانه حمایت کنید.

 

نظارت بر پیشرفت دانش آموزان کلید ایجاد یک محیط آموزشی موثر است. مدبر یک محیط کاربرپسند را فراهم می کند که در آن معلمان و مشاوران می توانند بر روند عملکرد دانش آموزان به صورت دقیق نظارت داشته باشند. سامانه مدیریت فعالیت کلاسی به عنوان یک دفتر کلاسی آنلاین یک ابزار مدیریت ارزیابی پیشرفته است که می تواند فعالیت دبیران را آسان تر نماید. معلمان می توانند هر نوع ارزیابی مانند تکالیف، پرسش های کلاسی، آزمون های درون کلاسی و موارد انضباطی را بر اساس نظر خود تعریف و وزن دهی نمایند. دبیران این امکان را دارند که روزانه پیشرفت دانش آموزان خود را با روش های مختلف همانند عددی یا توصیفی ارزیابی و به سادگی در سامانه ثبت نمایند. این سامانه ابزار مهمی به منظور یکپارچه سازی جریان اطلاعات و ارائه تحلیل‌های دقیق آموزشی و نظارت بر روند آموزشی دانش‌آموزان در کلاس درس می‌باشد.

سامانه مدیریت فعالیت کلاسی چه کمکی به شما می‌کند؟

دبیران می توانند به راحتی انواع روش های ارزیابی را با استفاده از دفتر کلاسی آنلاین مدبر طراحی کنند.

دبیران می توانند ضمن ثبت ارزیابی های خود، به سهولت و در یک نگاه وضعیت آموزشی دانش آموزان را مشاهده نمایند.

والدین را از فعالیت دانش آموزان در کلاس به صورت آنلاین و به روز مطلع کنید.

شما می توانید با مشاهده گزارشات و نمودارهای تحلیلی سامانه، بر فعالیت دبیران و دانش آموزان در کلاس نظارت داشته باشید.

برای ارزیابی کلاس های فوق برنامه از لیست دبیر پیشرفته سامانه فعالیت کلاسی استفاده کنید.

با یکپارچه سازی جریان اطلاعات و ارائه تحلیل‌های دقیق، روند آموزشی دانش‌آموزان در کلاس را کاملا تحت نظارت داشته باشید.

ویژگی‌های سامانه مدیریت فعالیت کلاسی

مدیریت فعالیت کلاسی

پیاده‌سازی حرفه‌ای و تخصصی دفتر کلاسی دبیران

تعریف لیست پیشرفته دبیر جهت دروس خاص از قبیل کلاس زبان

مشاهده تکالیف دانش‌آموزان در محیط نرم‌افزار و ثبت نمره تکلیف

ثبت عملکرد دانش‌آموزان در قالب کوئیز، پرسش کلاسی، تکلیف و …

امکان ثبت عملکرد دانش‌آموزان به صورت نمره‌ای و توصیفی

ثبت مورد انضباطی در کلاس و ارجاع آن به سیستم انضباطی مدرسه

قابلیت تعریف انواع ستون های مثبت و منفی مانند پروژه دانش آموزی، ارائه مقاله و غیره

امکان ثبت حضور و غیاب دانش آموزان در لیست کلاسی دبیر

ارائه گزارشات نقص و عدم انجام تکلیف دانش آموزان

رصد لحظه‌ای وضعیت دانش‌آموزان توسط اولیا و کادر آموزشی

نظارت بر عملکرد دبیران با ارائه گزارشات و نمودارهای تحلیلی

طراحی روند تولید نمره از لیست دبیر و محاسبه نمره مستمر لحظه‌ای

امکان استفاده از رنگ‌های مختلف به منظور ارزشیابی سریع وضعیت دانش آموزان در کلاس

ارائه کارنامه‌های متنوع از ریز ترین نمرات کسب شده دانش آموز در کلاس

تعیین محل نشستن دانش آموزان در کلاس (چیدمان کلاس) و قابلیت مشاهده آن در لیست دبیران

ارسال و دریافت اطلاعات لیست دبیر از نرم افزار Excel

سایر سامانه‌های مدبر

کلاس آنلاین

سامانه مدیریت تکالیف

اپلیکیشن موبایل

سامانه مدیریت فعالیت کلاسی

سامانه پیام رسان اختصاصی

سامانه پیام رسان اختصاصی

سامانه مدیریت فعالیت کلاسی

اپلیکیشن موبایل

سامانه مدیریت تکالیف

کلاس آنلاین

همین امروز تماس بگیرید

درج اطلاعات جهت تماس مشاوران ما