سامانه‌های نرم‌افزار مدبر

گزارشات مدیریتی

گزارشات مدیریتی

با گزارشات مدبر، تصمیمات اثر بخش بگیرید

 

با نرم افزار مدبر شما به عنوان مدیر یا معاون مدرسه به راحتی می توانید گزارشات و نمودارهای تحلیلی جامعی به منظور رصد و نظارت بر روند آموزشی مدرسه در اختیار داشته باشید. این گزارشات دید جامعی از عملکرد دانش آموزان و دبیران در اختیار شما قرار می دهند تا با استفاده از آنها بتوانید تصمیمات بهتری به منظور افزایش راندمان مدرسه خود بگیرید.

سامانه گزارشات مدیریتی چه کمکی به شما می‌کند؟

با در اختیار داشتن انواع گزارشات می‌توانید نظارت کاملی بر روند فعالیت دانش آموزان و دبیران داشته باشید.

با کمک نرم افزار مدبر، تحلیل های گرافیکی از عملکرد دانش آموزان را ارائه کنید.

گزارش ها و نمودارها پویا بوده و طبق تغییرات داده ها به طور خودکار به روز می شوند.

ویژگی‌های سامانه گزارشات مدیریتی

گزارشات مدیریتی

ارائه گزارش مقایسه کلاس‌ها برای ارزیابی عملکرد دبیران کلاس های متفاوت

ارائه نمودارهای میانگین نمرات بر اساس پارامترهایی نظیر درس، کلاس، دبیر و گروه آزمون

ارائه نمودارهای درصد قبولی بر اساس پارامترهایی نظیر درس، کلاس، دبیر و گروه آزمون

ارائه نمودارهای رشد تحصیلی بر اساس پارامترهایی نظیر درس، کلاس و دانش آموز

امکان ارائه نمودارهای تحلیلی بر اساس مقایسه بین سالها

قابلیت تنظیم نحوه نمایش نمودارها بر اساس دو بعدی یا سه بعدی، رنگ و شکل نمودار

صدور کارنامه مادر (لیست آمار) با قابلیت مرتب سازی و خروجی Excel

ارائه گزارشات آماری بر اساس موارد انضباطی

سایر سامانه‌های مدبر

کلاس آنلاین

سامانه مدیریت تکالیف

اپلیکیشن موبایل

سامانه مدیریت فعالیت کلاسی

سامانه پیام رسان اختصاصی

سامانه پیام رسان اختصاصی

سامانه مدیریت فعالیت کلاسی

اپلیکیشن موبایل

سامانه مدیریت تکالیف

کلاس آنلاین

همین امروز تماس بگیرید

درج اطلاعات جهت تماس مشاوران ما