سامانه‌های نرم‌افزار مدبر

حضور و غیاب

سامانه حضور و غیاب

اطمینان خاطر والدین با ثبت دقیق حضور و غیاب

 

کنترل حضور و غیاب روزانه دانش آموزان یکی از وظایف معلمان و مسئولین انضباطی مدارس است، اما به دلیل فرآیند خسته کننده و زمان بر آن، به طور غیرمستقیم بر بهره وری تأثیر می گذارد. با سیستم مدیریت حضور و غیاب مدبر، معلمان می توانند به سرعت و با دقت، حضور و غیاب را ثبت کنند و در عین حال مسئولین انضباطی می توانند با یک کلیک گزارش تهیه نموده و والدین را در جریان قرار دهند.

سامانه حضور و غیاب چه کمکی به شما می‌کند؟

کاغذبازی، ورود داده های نادرست و جمع بندی دستی اطلاعات را حذف کنید.

به سهولت گزارش های حضورو غیاب دانش آموزان را تولید کنید.

والدین به سرعت از حضور و غیاب دانش آموزان مطلع می شوند.

با اتصال به انواع دستگاه های حضور و غیاب فرآیند حضور و غیاب را تسهیل کنید.

ویژگی‌های سامانه حضور و غیاب

سامانه حضور و غیاب

جمع آوری خودکار اطلاعات با اتصال به انواع دستگاه‌های حضور و غیاب بیومتریک و RFID

تعریف بازه های مختلف جهت ایام خاص سال مانند ماه مبارک رمضان، ایام امتحانات و …

مشاهده‌ی وضعیت حضور و غیاب دانش‌آموزان در پنل والدین

قابلیت اطلاع رسانی خودکار غیبت و تاخیر دانش آموزان به والدین

ارائه انواع گزارشات مدیریتی از ورود و خروج دانش آموزان و پرسنل

امکان استفاده از کارت هوشمند دانش آموزی در سیستم حضور و غیاب و بوفه الکترونیک

سایر سامانه‌های مدبر

کلاس آنلاین

سامانه مدیریت تکالیف

اپلیکیشن موبایل

سامانه مدیریت فعالیت کلاسی

سامانه پیام رسان اختصاصی

سامانه پیام رسان اختصاصی

سامانه مدیریت فعالیت کلاسی

اپلیکیشن موبایل

سامانه مدیریت تکالیف

کلاس آنلاین

همین امروز تماس بگیرید

درج اطلاعات جهت تماس مشاوران ما